ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU

ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU

to dokument niezmiernie istotny dla przyszłych deweloperów lub klientów chcących kupić działki pod inwestycje a także osób chcących sprzedać nieruchomość gruntową na maksymalnie korzystnych dla siebie warunkach. analiza pomaga stwierdzić jaką stopę zwrotu może przynieść zakup danej działki a co za tym idzie ile maksymalnie można będzie zarobić na danej inwestycji (pomagamy oszacować także koszty budowy).

zlecona dodatkowo uproszczona koncepcja architektoniczna, np. w przypadku sprzedaży działki, może być niezmiernie istotną kartą przetargową w negocjacjach z przyszłym klientem – który dokładnie widzi co konkretnie może stanąć na jego działce w przyszłości – wizualizacje komercyjne.

 

ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU  składa się z:

• analizy możliwości zagospodarowania terenu

• zbadania przebiegu słońca – linijki słońca (zacienianie)

• zbadania przesłaniania zgodnie z Warunkami Technicznymi

• dostosowania do warunków p.poż. wynikających z Warunków Technicznych

• wyliczenia zapotrzebowania na miejsca P oraz rozrysowanie garażu podziemnego lub/i parkingu naziemnego w oparciu o współczynniki parkingowe, WZ lub MPZP

• rozrysowania schematycznego podziału mieszkań / lokali usługowych

• rozrysowania schematycznego komunikacji pionowej i poziomej w budynku

• rozrysowania schematycznego elewacji budynku

• wyliczenia powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) / lokali usługowych

Inwestor zobowiązany jest przez rozpoczęciem prac dostarczyć Wykonawcy:

– dokładny adres inwestycji

– numer działki/działek i jej obręb

– powierzchnię działki (z aktu notarialnego bądź wypisu z rejestru gruntów)

– informację o aktualnym statusie działki – budowlana, rolna, leśna etc.

– mapę zasadniczą z zasobów kartograficznych lub do celów projektowych jeśli takowa została już sporządzona (w innym razie analiza oparta zostanie o dane dostępne w internecie – np. GeoPortal

– informację o obowiązujących dla działki: Warunkach Zabudowy (oraz jej dostarczenie) Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ewentualnym braku takowych wytycznych

 

Analizy chłonności terenu