oferta

na Państwa zlecenie możemy wykonać całościową obsługę procesu inwestycyjnego, projektowego i wykonawczego:

• nasza specjalność to budynki wielorodzinne, osiedla, domy jednorodzinne, dwurodzinne, dwulokalowe, bliźniaki, domy z senioratką,

adaptacje i nadbudowy poddaszy, aranżacja wnętrz mieszkalnych, biurowych i użytkowych

• doradztwo w zakresie pozyskania i zakupu terenów pod inwestycje

• analizy chłonności terenu

• uzyskanie decyzji o WZ (warunkach zabudowy)

• uzyskanie warunków przyłączy mediów: prąd, gaz, wod. – kan., itp.

• przygotowanie projektów do zaopiniowania w urzędach: konserwacji zabytków, parków krajobrazowych i strefach specjalnych

• wszelkie prace projektowe: koncepcyjne, architektoniczno – budowlane, wykonawcze

a także branżowe (konstrukcyjne, elektryczne, gazowe, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne)

• koordynacja wszystkich branż zarówno na etapie projektowym jak i wykonawczym

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o uzyskanie decyzji o WZ (warunków zabudowy)

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy geodezyjne (syt.-wys), badania geologiczne

• uzgodnienia Sanepid, BHP, ppoż, inspekcji pracy

• przygotowanie i koordynacja remontów budynków objętych ochroną konserwatorską

• adaptacja projektów ‘typowych’ do wymogów działki oraz zagospodarowanie terenu

• projekty podziałów nieruchomości: działek i gruntów oraz budynków (wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych)

• prace adaptacyjne oraz przebudowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych (np. poddasza) i zmiany sposobów użytkowania

• uzyskanie pozwolenia na budowę

• prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

• koordynacja prac budowlanych

• zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie obiektów i legalizacja samowoli budowlanych